game xì dách

ติดตั้ง Active Directory ระบบ ERP, File Server

บริการติดตั้งระบบ AD หรือ Active Directory รับวางระบบ Server สำหรับองค์กร ที่มีระบบการเข้าถึงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน บริการจัดการสำรองข้อมูล ทั้งระบบ NAS และ Cloud ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บริการดูแลรักษาระบบ-แก้ไขระบบในระยะยาว มั่นใจได้ในทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว

รับวางระบบ Active Directory (AD)

บริการวางระบบ AD - Active Directory บนเครื่อง Windows โดยสามารถกำหนดการใช้งานเข้าถึง การแชร์ไฟล์ ระบบ Login โดยสามารถระบุการเข้าถึงข้อมูลภายในเครื่องได้ทุกระดับ ทั้งจากภายในอาคาร และจากภายนอกอาคาร รองรับการใช้งานได้หลายขนาด รองรับการติดตั้งบนเครื่อง Server ได้หลากหลายกลุ่ม พร้อมบริการดูแลและปรับแต่งระบบหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

รับวางระบบ File Server ขนาดใหญ่

บริการวางระบบ File Server สำหรับใช้เก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำระบบ File sharing ในบริษัท มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้หลายระดับ รองรับการเพิ่ม Users ในภายหลังได้เอง โดยสามารถแบ่งการเข้าถึงไฟล์ในเครื่อง แยกตามแผนก หรือตามระดับชั้นของตำแหน่งงานได้ เรามีบริการติดตั้ง ดูแล รวมไปถึงงานแก้ไขระบบเดิมของลูกค้า

รับวางระบบ บัญชีขั้นสูง ภายในบริษัท

บริการวางระบบบัญชี สำหรับใช้ภายในองค์กร โดยเป็นการวางระบบแบบละเอียด รองรับการตรวจสอบบัญชีทุกปีได้ มีระบบพื้นฐานครบ เช่น การออกบิลซื้อ บิลขาย ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย ออกใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ รวมไปถึงระบบบริหารสต๊อกสินค้า, มีแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีให้สามารถออกได้ครบทุกแบบ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบุคคลได้ตามลำดับ พร้อมบริการสอนใช้งาน และเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบบัญชีหลังการขาย

รับวางระบบ ERP เพื่อบริหารทรัพยากรณ์บุคคล

บริการวางระบบ ERP - Enterprise Resource Planning เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดูแลพนักงานภายในบริษัทได้อย่างมีระเบียบ รองรับการเข้าใช้งานได้หลายหน่วยงาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีได้ เชื่อมต่อระบบ File Sharing ได้ทุกส่วน โดยการควบคุมผ่านโปรแกรม ERP เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลังสินค้า ฯลฯ และที่สำคัญคือสามารถดูรายงานภาพรวมของระบบ ผ่านรายงานสำหรับผู้บริหารได้แบบ Realtime
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ระบบ Active Directory บน Windows

ระบบ Active Directory คือระบบสำหรับจัดเก็บ รวบรวม ชื่อผู้ใช้งานที่ติดต่อ และสามารถเข้าถึงระบบได้ โดยจะควบคุมการเข้าถึงโดย Domain Controller ออกแบบมาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เข้าเข้าถึง Share Files ภายในบริษัท (การเข้าถึงไฟล์, การใช้งานเครื่องพิมพ์, เข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ฯลฯ) โดยจะมี Logs เพื่อบันทึกการเข้าถึง บันทึกการใช้งาน เหมาะสำหรับบริษัทที่มีข้อมูลซับซ้อน และต้องการผู้ที่เข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นที่แตกต่างกัน

รับติดตั้ง วางระบบ Active Directory แบบครบวงจร

เรามีบริการ ติดตั้ง และวางระบบ Active Directory ตั้งแต่ 0 ไปถึง 100 พร้อมการตั้งค่า ช่วยตั้งค่า รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงานทั้งหมดอย่างครบวงจร เพื่อให้ได้ระบบ AD ที่มีมาตรฐานพร้อมใช้งานได้จริง รวมถึงมีบริการหลังการขายในระยะยาว เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี
game xì dáchLiên kết đăng nhập

File Sharing

ระบบแชร์ไฟล์ภายในบริษัท สามารถแยกกลุ่มของไฟล์ได้ ระบุการเข้าถึงได้ทั้ง สร้าง แก้ไข ลบไฟล์ ควบคุมไฟล์อันตราย กำหนดป้องกันการคัดลอกไฟล์ได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Security Control

ระบบควบคุมความปลอดภัย ในทุกๆ การเข้าถึงและในงาน สามารถกำหนดช่วงวัน-ช่วงเวลาการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ Users ได้แบบละเอียด
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Database Protection

ระบบป้องกันการสูญหายของฐานข้อมูล กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ เพิ่ม ฐานข้อมูลได้เต็มระบบ รวมไปถึงมีระบบ Backup-Restore ฐานข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Directory Service

เมื่อมีข้อมูลในระบบมาก การค้นหาย่อมช้าตามกัน ดังนั้นระบบ Directory จึงออกแบบมาให้ใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้จะสัมพันธ์กับระบบ Security
game xì dáchLiên kết đăng nhập

User Accounts

สามารถกำหนด Username / Password ในการเข้าสู่ระบบได้ รวมไปถึงสามารถกำหนด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าใช้งานระบบได้แบบเครื่องต่อเครื่อง
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Monthly Maintenance

บริการบำรุงรักษารายเดือน ดูแลในทุกๆ วัน พร้อมบริการแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหากับระบบ Active Directory ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง

ระบบ File Server ขนาดใหญ่

File Server คือระบบที่มีหน้าที่ จัดเก็บไฟล์ต่างๆ ให้มีการเรียกใช้งานอย่างสะดวก และต้องมีความปลอดภัยในการเข้าถึงที่สามารถตรวจสอบได้ ในระบบ File Server ขนาดใหญ่ อาจมีระบบ File Backup มาครอบเพื่อสำรองไฟล์อีกชั้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟล์เสียหาย เนื่องจากการเข้าถึง File ในปัจจุบัน จะมีการเข้าถึงได้ทั้งแบบ Local และแบบ Online (Cloud) ระบบความปลอดภัยของการเข้าถึงไฟล์ จึงต้องมีการตรวจสอบหลายชั้น

รับติดตั้ง วางระบบ File Server แบบครบวงจร

เรารับวางระบบ File Server ทั้งหมด มีบริการจัดหาอุปกรณ์ ดำเนินการด้านโปรแกรม รวมไปถึงการปรับตั้งค่าการใช้งานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไฟล์ เช่น ระบบ Print Server ระบบ Database Server และ Application Server เพื่อให้การใช้งานระบบโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Network Storage (NAS)

NAS เป็นระบบจัดเก็บไฟล์ภายใน เหมาะสำหรับการจัดเก็บไฟล์ที่มีปริมาณข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต (ยิ่งใช้พื้นที่เก็บมากราคาจะถูกกว่าระบบ Cloud)
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Cloud Storage

Cloud เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณไม่มาก และต้องการเข้าถึงแบบ Online ในทั่วโลก (ราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นสำคัญ)
game xì dáchLiên kết đăng nhập

Mail Server

ระบบ Email ภายในบริษัท สามารถกำหนดการเข้าถึง ทั้งแบบส่ง-อ่าน-รับ ได้จากภายในระบบ File Server เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้จากศูนย์กลาง

game xì dáchLiên kết đăng nhập

Backup Protection

ป้องกันข้อมูลสูญหาย ด้วยการติดตั้งระบบ Backup ทำสำเนาข้อมูลอีก 1 ชุดในทุกๆ วัน หมดปัญหาลบไฟล์ผิด หรือระบบติดไวรัสได้ในระยะยาว

ระบบ ERP ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน

ระบบ ERP ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารบริษัท ที่มีหน่วยยงานภายในที่หลากหลาย โดยระบบ ERP จะเป็นแกนกลาง เพื่อให้แต่ละ User หรือแต่ละ Group (แผนก) เข้าใช้งานโปรแกรมได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ความละเอียดของการใช้งานโปรแกรม ERP จะอยู่ที่การวางผังการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานฐานข้อมูลชุดเดียวกัน แต่ต่างกันที่การเข้าถึง-อ่าน-แก้ไข ค่าตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่ออีกหน่วยงานหนึ่ง

รับติดตั้ง วางระบบ Enterprise resource planning (ERP) ครบวงจร

บริการวางระบบ ERP ภายในบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจง่ายขึ้น สามารถควบคุมการทำงานของพนักงาน ดูรายงานบัญชี ยอดขาย หรือสรุปการดำเนินงานในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วภายในระบบเดียว ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง และลดการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ระบบการเงิน

การจัดการการเงิน สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับระบบจัดซื้อ จัดจ้างได้ สามารถคำนวณยอดขาย หรือดูภาพรวมสรุปในแต่ละนาทีได้อย่างรวดเร็ว
game xì dáchLiên kết đăng nhập

พัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคล สามารถตรวจสอบผลงานของพนักงาน การขาด-ลา-สาย รวมไปถึงการเบิกจ่ายค่าเดินทาง ตำแหน่งงานว่าง ประวัติพนักงาน และเงินเดือนของพนักงานได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สามารถออกใบเสนอราคา ตรวจเช็คสถานะการจัดซื้อ รวมไปถึงการติดตามลูกหนี้ และตรวจสอบข้อมูลปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ทั้งหมด
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ระบบจัดการข้อมูล

ระบบกลางในการจัดการข้อมูลภายใน เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง คาดการณ์ยอดขาย และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าระยะยาว
game xì dáchLiên kết đăng nhập

รายงาน / บริหาร

มีรายงานภาพรวมของระบบ ส่งให้สำหรับผู้บริหาร เป็นกราฟแสดงผลข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการคิด และวางแผนกลยุทธ์ในเดือน/ปี ต่อๆ ไปได้อย่างแม่นยำ
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ระบบอื่นๆ

ระบบ ERP จะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ในอนาคตได้ เพื่อผนวกรวมเป็นระบบเดียวกัน เช่น ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบสาขา ตัวแทนขาย ฯลฯ

ระบบบัญชี สำหรับภายในบริษัท

ระบบบัญชี เป็นระบบกลาง สำหรับจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ เพื่อทำให้ฝ่ายบริหารจัดการแต่ละฝ่าย สามารถวัดผลการดำเนินงาน และควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามงบประมาณได้อย่างลุล่วง ระบบบัญชีที่ดีจะต้องตอบโจทย์รูปแบบการทำงาน มีความแม่นยำสูง การรองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอื่นๆ และสามารถเรียกดูผลรวมสรุปของตัวเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็ว

รับติดตั้ง วางระบบ บัญชี (Accounting System) แบบครบวงจร

บริการวางระบบบัญชี เชื่อมกับระบบ ERP และ Active Directory ทำให้การดำเนินงานในบริษัท สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมถึงกัน ง่ายต่อการเรียกดูข้อมูล และช่วยบังคับทิศทางการเดินเอกสาร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะสามารถวัดผล และสรุปผลการดำเนินงานของกิจการได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập

แบบฟอร์มสำเร็จรูป

แบบฟอร์มการออกบิล เอกสารต่างๆ สำหรับใช้ติดต่อประสานงาน เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นประเภทฟอร์มสำเร็จรูปจากข้อมูลนำเข้า
game xì dáchLiên kết đăng nhập

รายชื่อลูกค้า-คู่ค้า

ระบบบริหารจัดการ คัดแยก และเก็บสถิติข้อมูลลูกค้า-คู่ค้า ซัพพลายเออร์ รวมไปถึงระบบสะสมแต้ม หรือการจัดหมวดหมู่ของลูกค้าแต่ละประเภทได้ตามต้องการ
game xì dáchLiên kết đăng nhập

บันทึกระบบซื้อ-ขาย

ระบบบันทึกการซื้อเข้า ขายออก รวมไปถึงบันทึก รายรับ รายจ่าย ของกิจการ สามารถออกใบสำคัญจ่าย ใบลดหนี้ กำหนดหมวดหมู่ของรายจ่ายได้อย่างรวดเร็ว
game xì dáchLiên kết đăng nhập

รายงานสรุปทางการเงิน

รายงานสรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ในแต่ละเดือน ทั้งสำหรับใช้ดูภาพรวม และเป็นรายงานด้านการเงินสำหรับส่งผู้บริหารวิเคราะห์ต่อไป

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

วางระบบ Active Directory
เรามีบริการดูแลรายปี
เริ่มต้น 49,000 บาท
(สัญญาเริ่มต้น 1 ปี)
รับประกันผลงานในระยะยาว
อัพเกรด Active Directory จากระบบเดิมได้
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นทางบัญชี
ควบคุมการเข้าถึงไฟล์ได้ 100%
จัดทำ Backup Server สำรองไฟล์
สร้าง-ควบคุม User Accounts
กำหนดสิทธิ์เข้าถึงได้หลายระดับ
ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล
กำหนด Security Policy
Active Directory สามารถดำเนินการได้อย่างหลากหลาย ทั้งงานบุคคล งานบัญชี และงานฐานข้อมูล สามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ NAS และ Cloud ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่ต้องการนำเข้า
game xì dáchLiên kết đăng nhập Synology DiskStation ตัวเคสสำหรับระบบ NAS ใช้เชื่อมต่อ Network แบบ 2 ช่อง
฿15,900
game xì dáchLiên kết đăng nhập Synology NAS 4-bay เคสสำหรับระบบ NAS ใช้เชื่อมต่อ Network แบบ 4 ช่อง
฿19,900
game xì dáchLiên kết đăng nhập Power Supply 12V สำหรับจ่ายไฟเข้าระบบ NAS เฉพาะส่วนที่ต้องใช้กระแสไฟเพิ่ม
฿250
game xì dáchLiên kết đăng nhập Switching Power Supply ระบบจ่ายไฟ พร้อมระบบตัดไฟ เมื่อตรวจพบค่ากำลังไฟเกิน
฿950
game xì dáchLiên kết đăng nhập Rackmount NAS อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แบบติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์รวมศูนย์
฿42,900
game xì dáchLiên kết đăng nhập พัดลมระบายความร้อน 5V สำหรับใช้ระบายความร้อนให้กับกล่องอุปกรณ์ NAS
฿369
game xì dáchLiên kết đăng nhập ขาตั้งรองแบบแนวตั้ง ใช้รองกับอุปกรณ์ เพื่อช่วยระบายความร้อนที่ฐานขาตั้ง
฿79
ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
game xì dáchLiên kết đăng nhập
ชื่อลูกค้า กรุณากรอกข้อมูล
เบอร์โทรติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูล
ข้อความฝากถึงเรา กรุณากรอกข้อมูล
ส่งข้อความสำเร็จ
เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 
ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID:
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online