game xì dách

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก รับเข้าหัว Fiber Optic

รับวางระบบ Network รับวางระบบ Fiber Optic รับเหมาเดินสาย ไฟเบอร์ออฟติก ด้วยช่างผู้ชำนาญการ มีการม้วนสาย และวางสายไฟเบอร์อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ สายไม่หัก ไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็ว รับเข้าหัว Fiber Optic รับ Splice สายไฟเบอร์ ด้วยเครื่องมือทันสมัย พร้อมทดสอบการใช้งาน ทดสอบความเร็ว หลังจากดำเนินการทุกครั้ง

รับติดตั้ง Fiber Optic

บริการติดตั้งระบบ Fiber Optic รองรับการติดตั้งสายได้ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร สามารถติดตั้งระบบได้ในทุกรูปแบบของสถานที่ พร้อมบริการดูแลระบบ Network หลังการเชื่อมต่อแบบครบวงจร รองรับการติดตั้งแบบเชื่องโยงระหว่างอาคาร และแบบภายในอาคาร ฝังกำแพงระหว่างก่อสร้าง รวมไปถึงการเดินสายเปลือยแบบ ADSS พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันสายหักโค้งงอ เพื่อให้การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในะระยะยาว

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับติดตั้งเดินสายไฟเบอร์ออฟติก สำนักงาน โรงแรม คอนโด หอพัก รวมไปถึงบ้านพักอาศัย เดินระบบ Internet เชื่อมต่อพร้อมใช้งาน เเบบครบวงจร ทาง 1Belief มีอุปกรณ์ต่อพ่วงครบทั้งหมด จบได้ในทีมเดียว ดำเนินการด้วยทีมช่างชำนาญการ มีประสบการณ์หน้างานหลากรูปแบบ ทั้งเชื่อมต่อภายในอาคาร และระหว่างอาคาร

ผู้รับเหมาเดินสาย Fiber

บริษัทรับเหมาเดินสาย Fiber Optic ออกใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ หากจุดติดตั้งมีขนาดใหญ่ และใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวนมาก สามารถออกใบเสนอราคา เพื่อพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการได้ รับเดินสาย Fiber ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ ทั้งระยะห่างไกล (เสาห่างกัน) และระยะใกล้ (ภายในตัวอาคาร) บริการจัดหาอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งใช้ติดตั้งใหม่ และใช้ซ่อมแซมสายเดิม บริการตรวจเช็คค่าสูญเสียสัญญาณในสาย พร้อมทั้งออกรายงานแสดงผลการทดสอบ

รับเข้าหัว Fiber Optic

บริการเข้าหัวสาย Fiber Optic พร้อมทดสอบการทำงาน 100% ด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อความต่อเนื่องของการขนส่งข้อมูล พร้อมทั้งรับประกันงานติดตั้ง งานเข้าหัวสาย และรับประกันผลการทดสอบสัญญาณของสายไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อและเข้าหัวสายทั้งหมด

รับ Splice สายไฟเบอร์

ให้บริการ รับสไปรท์สายไฟเบอร์ (Splice) โดยช่างชำนาญการ ใช้เครื่องสำหรับเข้าหัวสายแบบ Splice โดยเฉพาะ เนื่องจากการเข้าหัวสายโดยใช้เครื่องจะมีความแม่นยำสูงกว่าการเข้าสายด้วยมือ ราคาไม่แพง ทำงานได้รวดเร็ว สามารถเข้าสายแบบ Splice ด้วยเครื่องได้หลายจุด ในเวลาอันรวดเร็ว

game xì dáchLiên kết đăng nhập

เกี่ยวกับสาย Fiber Optic ใยแก้ว

Fiber Optic เป็นสายเส้นใยแก้วนำแสง มีคุณสมบัติในการส่งข้อมูลไปภายในตัวสายได้ไกลหลายกิโลเมตร มีค่าสูญเสียของสัญญาณที่ต่ำ ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่า งานติดตั้งสาย LAN หรือระบบ WiFi แบบทั่วไป สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สายไฟเบอร์จึงเป็นที่นิยมในการใช้เดินระบบ Network ภายใน ที่ต้องส่งข้อมูลหากันในระยะไกล ข้อมูลไม่สูญหาย นอกจากนั้นยังมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง เนื่องจากส่งโดยใช้แสงเป็นตัวนำ จึงยากที่จะดักจับข้อมูลระหว่างทาง

รับติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

บริการติดตั้งสาย Fiber Optic เพื่อการรติดต่อสื่อสารอย่างคล่องตัว เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากระบบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้ระบบ Internet เพื่อสื่อสารตลอดเวลา โดยราคาจะคิดตามระยะของการเดินสาย และความซับซ้อนของพื้นที่ในการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ภายใน-ภายนอกอาคาร

บริการติดตั้ง ได้ทั้งเดินสายภายใน และเดินสายภายนอกอาคาร รวมไปถึงระหว่างเสาสัญญาญ และติดตั้งสาย Fiber ระยะไกลสำหรับภายในโรงงาน
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ตัดเชื่อมต่อสายเดิม-ใหม่

รับต่อสายไฟเบอร์ รับ Splice สายไฟเบอร์ ด้วยอุปกรณ์แบบใหม่ ทันสมัย (ดีกว่าทำด้วยมือ) เพื่อให้คุณภาพของสัญญาณการส่งมีคุณภาพสูงที่สุด
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เช็คหัวต่อ ภายใน-นอก

ดำเนินการตรวจเช็ค จุดข้อต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ทั้งภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร และจุดหักมุมทุกจุด เพื่อป้องกันการเสียหายของสายในอนาคต
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เช็คคุณภาพสาย

บริการตรวจสอบคุณภาพสาย Fiber ดูความเปราะบาง แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนในทุกจุด เพื่อให้การส่งข้อมูลไม่สูญหาย และทำด้วยความรวดเร็ว
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เช็คคุณภาพสัญญาณ

บริการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทดสอบการส่ง-รับข้อมูล ทดสอบความเร็วในการติดต่อทุกจุดของการติดตั้ง
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ทำรีพอร์ตสายไฟเบอร์

‪‎ทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมทำรีพอร์ต‬ วัดค่า Loss แจ้งจุดเชื่อมต่อ และระบุค่าต่างๆ ที่อ่านได้จากการทดสอบ ว่าผ่านตามมาตรฐานหรือไม่
เราทดสอบเพื่อหาค่า Loss และออกเอกสารรับรอง Test Report เป็นมาตรฐานการทำงานของทางบริษัท 1Belief มาตลอด เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงสถานะของระบบ และเพื่อแนะนำการแก้ไขปัญหาในบางจุด ที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของการส่งข้อมูลผ่านสาย Fiber Optic ในอนาคต เนื่องจากสายไฟเบอร์ค่อนข้างบอบบาง และมีการส่งข้อมูลด้วยการสะท้อนของแสง ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ และช่างผู้ชำนาญการในการออกรายงาน

หลักการเดินสายไฟเบอร์

การเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง ที่มีระยะไกลกว่า 100 เมตร เพราะหากใช้สาย LAN หรือระบบ Wireless คุณภาพสัญญาณอาจไม่ดี และไม่ไกลพอ ดังนั้นจึงต้องใช้สายไฟเบอร์ เพื่อส่งสัญญาณที่มีความเร็วสูงแทน การเดินสายจะพิจารณาจาก พื้นที่เดินสายเป็นหลัก เช่น ภายในอาคารจะใช้สายที่ไม่ลามไฟ มีความยืดหยุ่นสูง และส่วนห่อหุ้มเป็น PVC ส่วนภายนอกอาคารจะใช้สายที่ส่วนหุ้มเป็น PE ซึ่งทนแดด ทนฝนได้ดี แต่สามารถติดไฟได้, ดังนั้นจึงต้องใช้ประสบการณ์ในการติดตั้งเข้าร่วมด้วย เพื่อลดความผิดพลาดจากสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดกับสายไฟเบอร์

บริการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก รวมทั้งการตรวจสอบ และแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบเจอในการติดตั้ง ทั้งนี้สามารถเดินสายแบบ เชื่อมต่อจากจุดเดิม หรือต่อใหม่จากตัวกระจายสัญญาณได้เลย เราสามารถให้บริการ ได้ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะเลือกใช้สายไฟเบอร์ที่มีมาตรฐาน ทนทาน มีการรับประกันของอายุใช้งาน หากเดินสายตามมาตรฐานถูกต้อง สามารถงานใช้ได้นานถึง 30 ปี++ (หรือได้นานกว่านั้น)
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เดินสายได้ทุกจุดทางผ่าน

สาย Fiber Optic สามารถเดินสายแบบฝังดินได้ แขวนเสาไฟฟ้าได้ เดินตามท่อได้ แม้กระทั่งแขวนโดยตรง โดยไม่ต้องมีสลิงรองรับก็สามารถเดินสายได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ติดตั้งใหม่-ซ่อมสายเดิม

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ทั้งแบบเดินสายติดตั้งใหม่ทั้งหมด หรือเดินสายเพื่อซ่อมทดแทนของเดิม หรือเดินสายพร้อมเชื่อมสายต่อจากจุดเดิมก็ได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ค้นหาจุดบกพร่อง

บริการ รับเดินสาย Fiber Optic เราจะทำการตรวจหาจุดบกพร่องเดิม และช่วยเหลือแก้ไข ก่อนที่จะเดินสายต่อในทุกครั้ง เพื่อความเสถียรของข้อมูลที่ใช้งาน
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ทดสอบระบบ และแก้ปัญหาเดิม

บริการทดสอบระบบเดิม ทดสอบระบบหลังเดินสายใหม่ พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ให้บริการครบวงจร จบงานได้กับเราในเจ้าเดียว

เราเป็นผู้รับเหมาเดินสาย Fiber Optic ที่สามารถดีลกับพาร์ทเนอร์ได้ครบ จบ ในเจ้าเดียว เราจะเป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆ ด้วยทีมวิศวะกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ เช่น การซื้ออุปกรณ์ต่อเชื่อม อุปกรณ์ติดตั้งสาย ท่อสายไฟ รวมไปถึงการ Setup ระบบ Internet ระบบ LAN ที่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เราจัดการครบทุกขั้นตอนให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง โดยทุกขั้นตอนจะมีการเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาเรื่องงบประมาณก่อนทุกครั้ง

ผู้รับเหมาเดินสาย Fiber

รับเหมางาน ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต และวางระบบ Fiber Optic ทั้งองค์กรและตามอาคารทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เดินสายระหว่างตึกกับตึก มีทีมช่างดำเนินการ มีหัวหน้าช่างสำหรับตรวจสอบ และให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็ว 1Belief สามารถรับเหมาเดินสายได้ครบทั้งหมด ทั้งสายไฟ สายแลน สายไฟเบอร์ออฟติก รวมไปถึงสายส่งข้อมูลอื่นๆ เช่น สายกล้องวงจรปิด สายโทรศัพท์ภายใน เรามีบริการจัดระเบียบสายชุดอุปกรณ์ตู้ Rack Server ฯลฯ
game xì dáchLiên kết đăng nhập

บริการจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด

รับเหมาจัดหา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินสาย Fiber ทั้งหมด พร้อมเสนอราคา และจัดหาอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบสายเดิมให้สามารถใช้งานได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ตรวจเช็คค่าสูญเสียสัญญาณ

รับเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็คค่าสูญเสียสัญญาณ ตรวจในทุกจุด หาสาเหตุ แนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อให้การส่งข้อมูลมีความเสถียร เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ติดตั้งระบบ Network ภายใน

บริการติดตั้งระบบ Network ภายในองค์กร ระบบต่อพ่วงต่างๆ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ แฟ็กซ์ ระบบ WiFi รวมถึง ระบบควบคุมลายนิ้วมือที่ประตู

game xì dáchLiên kết đăng nhập

เดินสาย LAN ระบบ WiFi

รับเดินสาย LAN และกระจาย WiFi เพื่อให้สอบคล้องกับระบบสายของ Fiber Optic ให้เข้ากันได้อย่างไม่สะดุด รับดูแลระบบและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

Fiber Optic ชนิด Multi mode และ Single mode

สายใยแก้วนำแสงมีแบบ Multimode(MM) และ Singlemode(SM), Single-Mode เหมาะกับทางตรงในระยะไกล ระยะที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 5-120 กิโลเมตร, Multi-Mode เหมาะกับการส่งสัญญาณระยะสั้นตั้งแต่ 550 เมตร - 2 กิโลเมตร เช่นภายในตึก หรือภายในอาคาร

ให้บริการ เข้าหัว Fiber Optic

บริการรับเข้าหัว Fiber Optic และสไปรท์สายไฟเบอร์ออฟติก (ใยแก้วนำแสง) ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำให้สายเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด จะทำให้การรับ-ส่งสัญญาณภายในสายวิ่งผ่านได้เร็ว และมีข้อมูลครบถ้วนที่สุด นิยมใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารในทุกประเภท โดยเราจะแนะนำให้เชื่อมต่อแบบหลอม (Splice) ผ่านเครื่องมือพิเศษโดยเฉพาะ ทำงานเสร็จได้ไว มีความเร็วสูง ความเสี่ยงต่ำ ตรวจสอบได้ และราคาไม่สูงมากนัก
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เข้าปลายสายใยแก้ว

เข้าปลายสายใยแก้ว เข้าหัวสายติดกับจุดหัวเชื่อมต่อ ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง หลังจากนั้นจึงทำการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณหลังเข้าสายทุกครั้ง
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เก็บรอยต่อสำหรับปลายสาย

เก็บรอยต่อ ด้วยกล่อง Patch Panel เพื่อให้สายมีความเป็นระเบียบสวยงาม แข็งแรงคงทนมากกว่าการต่อปลายสายไฟเบอร์ออฟติกแบบไม่เก็บรอยต่อ
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ทดสอบสัญญาณด้วยเครื่อง

Fiber Cable Tester สามารถทดสอบ เพื่อค้นหาและซ่อมแซมจุดเสียหาย ระหว่างงานติดตั้งสายไฟเบอร์ได้ ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายได้ทั้งระบบ
game xì dáchLiên kết đăng nhập

แสดงผลการทดสอบสัญญาณ

มีรายงานการแสดงผลการทดสอบ การเชื่อมต่อทุกจุด ผ่านมาตรฐานของการส่งข้อมูลในการเชื่อมต่อเข้าหัวสายไฟเบอร์ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานของ Fiber Optic

รับต่อสายไฟเบอร์ (Splice)

บริการตัดต่อ/เชื่อมต่อ (Fusion Splice) เข้าปลายสายใยแก้วนำแสงทุกรูปแบบ สามารถทำได้ทั้งแบบสายภายใน และสายภายนอก ช่วยหาตำแหน่ง หาจุดที่เกิดการขาดของสัญญาณเดิม ช่วยแก้ไขเชื่อมต่อสายใหม่ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้ดังเดิม ด้วยเทคโนโลยีการหาจุดที่ทันสมัย พร้อมทดสอบสัญญาณหลังเชื่อมสายด้วยเครื่อง OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) เป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะ สำหรับใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ออฟติกที่มีการติดตั้ง

การสไปซ์สายไฟเบอร์

การสไปซ์สายไฟเบอร์ (Fiber Splicing) คือการเชื่อมสายไฟเบอร์ 2 เส้นเข้าด้วยกัน ด้วยเครื่องเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติ เพราะการเชื่อมต่อสายใยแก้ว จะต้องตัดหน้าให้คมแม่นยำ แล้วนำมาประกบกัน ไม่ให้เกิดรอยต่อ จากนั้นจึงทำการหลอมจุดเชื่อมด้วยไฟฟ้า เพื่อให้สาย Fiber Optic รวมเป็นเส้นเดียวกัน การหลอมแบบวิธีสไปซ์สายจะทำให้เกิดค่าสูญเสียสัญญาณต่ำที่สุด ในปัจจุบันถือเป็นวิธีการต่อสายไฟเบอร์ที่เสถียร แข็งแรง และคุ้มค่ามากที่สุด
game xì dáchLiên kết đăng nhập

เชื่อมต่อสาย 2 เส้นด้วยการสไปซ์

Fusion Splice เชื่อมต่อสาย 2 เส้นเข้าด้วยกัน ด้วยเครื่องเชื่อมแบบหลอมรวม เพื่อให้การสะท้อนของข้อมูลในสายไฟเบอร์ มีประสิทธิภาพดีที่สุดดังเดิม
game xì dáchLiên kết đăng nhập

ทดสอบสัญญาณด้วยเครื่อง OTDR

ตรวจการส่งสัญญาณของสายที่เชื่อมด้วยเครื่องวัด OTDR สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร รองรับการเชื่อมต่อได้ทุกระยะของการเดินสาย
การสไปซ์สายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อการซ่อมสายที่แตกหัก นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ โดยก่อนจะทำการเชื่อมนั้น จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดสายแบบพิเศษ เพื่อตัดให้หน้าตัดของสาย Fiber Optic นั้นเรียบเท่ากันทั้ง 2 ด้านที่กำลังจะนำมาเชื่อมต่อกัน (สาย Fiber Optic ภายในจะเป็นใยแก้วทรงกระบอก เพื่อส่งข้อมูล) หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ต้องทำการตรวจเช็คคุณภาพของการส่งข้อมูลทั้ง 2 ฝั่ง ว่าสามารถส่งข้อมูลได้ผ่านตามมาตรฐานของ Fiber Optic 100%

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

รับเหมางาน Fiber Optic
เดินสาย ติดตั้ง เข้าหัว เชื่อมสาย
2,500.-
(ราคาเริ่มต้น เชื่อมต่อสายระยะใกล้)
ตัดต่อ/เชื่อมต่อ/เข้าหัวสายไฟเบอร์
จัดซื้อ-จัดหา อุปกรณ์ติดตั้ง ครบทั้งระบบ
สไปรท์หัวสายไฟเบอร์ ด้วยเครื่องมือ
ตรวจเช็คคุณภาพของสายเดิม
ตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณเดิม
ทำรีพอร์ตสายไฟเบอร์ทั้งระบบ
รับประกันงานติดตั้ง 1 ปีเต็ม
ค่าบริการติดตั้งสาย Fiber Optic จะแปรผันตามหน้างาน และระยะทางติดตั้ง ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อประเมินราคาได้ก่อนตัดสินใจ มีทั้งการเดินสายแบบมีท่อฉนวน และเดินสายแบบเปลือยครับ
game xì dáchLiên kết đăng nhập Mini-GBIC ตัวรับส่งข้อมูลขนาดเล็ก (มินิจีบิค)
฿760
 • ใช้งานร่วมกับ Switch, Media Converter
 • ใช้ไฟเบอร์ 2 คอร์ ความยาวคลื่นเหมือนกัน
 • ใช้คู่กันหัว-ท้ายในการรับ-ส่งสัญญาณ
game xì dáchLiên kết đăng nhập สาย Fiber Optic แบบมาตรฐาน คุณภาพสูง /เมตร
฿49
 • Outdoor / Indoor
 • All-Dielectric 12 Core
 • LSZH-FR
game xì dáchLiên kết đăng nhập กล่องเก็บปลายสายสายเคเบิ้ล
ราคาคุยกันได้
 • Connector Sc-Sc Upc
 • เก็บหุ้มสลิปต่อสาย ป้องกันสลิปต่อสายได้
 • มีเกลียวล็อกหัวท้าย กันการขยับของสาย
game xì dáchLiên kết đăng nhập Adapter Fiber optic ข้อต่อกลาง
฿32
 • SC Adaptor แบบ Single-Mode
 • วัสดุพลาสติก Polymer ทนแดดภายนอก
 • มีข้อต่อกลาง แบบตัวเมีย ทั้งสองด้าน
game xì dáchLiên kết đăng nhập อุปกรณ์จัดเก็บ รอยต่อของสายไฟเบอร์ FTTH terminal box มียางกันน้ำรอบกล่อง ใช้รัดติดกับเสาไฟฟ้าได้
ราคาคุยกันได้
game xì dáchLiên kết đăng nhập Snap In Plate อุปกรณ์รวบสายสัญญาณ มีหมุดยึดทั้ง 2 ด้าน รองรับสายไฟเบอร์ได้ 6 Core ในตัวเดียว
฿290
ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
game xì dáchLiên kết đăng nhập
ชื่อลูกค้า กรุณากรอกข้อมูล
เบอร์โทรติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูล
ข้อความฝากถึงเรา กรุณากรอกข้อมูล
ส่งข้อความสำเร็จ
เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 
ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID:
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online